Jess2dogs

HUNDENS BEHOV & MÄNNISKANS FÖRMÅGA

Du känner din hund och vet hur den fungerar

men trots det kan du känna stress och frustration över vissa beteenden hos din hund...Varför?


Att veta hur man ska hantera en utmanande individ i olika situationer är inte alltid lätt. Även den mest erfarne hundägaren eller utbildade hundföretagaren kan ställas handfallen inför en situation som man kanske till och med är utbildad i att kunna och således vet hur den "borde" hanteras i teorin. Och i de flesta fall lyckas man, särskilt när man hjälper andra, men varför fungerar det då inte alltid i praktiken på den egna hunden? 


Med ökad kunskap följer nya förutsättningar


Om du vill ta reda på vad du behöver göra för att få en förändring i din hunds beteende, måste först göra en analys av dig själv och dina nuvarande tillgångar. Vad har du för förutsättningar och förmågor i den situation du befinner dig i just nu? Vilken typ av relation har du med din hund och din övriga familj idag?

Vill du att din hund ska känna sig förstådd?


Är svaret ja på den frågan så har du hälften vunnet.


Nu återstår bara att addera kunskap, insikt och rätt verktyg. Genom kursen "Hundpsykologi för hundägare" får du vägledning i vad nästa steg kan vara för just dig och din hund. 


Tillsammans hjälper vi fler hundar till en bättre hälsa