Jess2dogs

Hundens Omvårdnad

Våga ta hjälp

Anpassat Omvårdnadsprogram


Behöver du hjälp att få lite bättre koll på hur just din hund ska omvårdas? Är pälsvård inte er starkaste sida och ett moment som kanske känns lite ångestfyllt för både dig och din hund? Kanske har det blivit en ond cirkel och därför en aktivitet som skjutits upp för länge och nu blivit ohållbar?

Ingen fara! Som hundfrisör har jag sett de mesta gällande ovårdad hund pga att ägaren inte mäktat med att upprätthålla omvårdnaden hemma som de va tänkt. Ingen ska skämmas över de så länge man tar hjälp och är villig att lära sig för framtiden. Genom vårt anpassade omvårdnadsprogram får du en kunskapsbas och en mental verktygslåda som är speciellt utformade för dig och din hund.  Vid ett första hembesök tittar vi på hundens förutsättningar att lyckas baserat på miljö, gener, inlärning och personlighet. Du får lära dig omvårdnadens grunder med utgångspunkt från din egen hund och ert liv tillsammans. Vad är viktigast att tänka på för att just din hund ska få en så stressfri och bra omvårdnad som möjligt av dig. Tillsammans tar vi ställning till om det är du eller någon annan som bör sköta hundens omvårdnad. Därefter påbörjar vi ett 12 veckors omvårdnadsprogram speciellt utformat för dig och din hund.

Praktik på hemmaplan

En mentor som håller dig på banan


När vi träffats första gången och gått igenom alla moment kan du börja vårt skräddarsydda omvårdnadsprogram med din hund. Genom ett digitalt journalformulär "Min hunds omvårdnad" registrerar du era omvårdnadsaktiviteter, framsteg och ev bakslag. Med hjälp av era registrerade aktiviteter kan vi sedan tillsammans se vilka framsteg du och din hund gör och vad som ev behöver förändras för att det ska bli ett annat resultat. Vi har regelbunda videosamtal för att hjälpa er att hålla fokus, och efter 12 veckor knyter vi ihop säcken med ett nytt hembesök där du får möjlighet att visa vilka förändringar ni har gjort i hundens liv för att förbättra förutsättningarna för en bra omvårdnadskänsla för er alla. Jess2dogs anpassade omvårdnadsprogram är tänkt att vara som en mentor för hundägaren och som en hjälp att fortsätta även när det känns tungt och om/när det blir bakslag i träningen. 

Hanteringsträning

Individuellt anpassat för din hund


Omvårdnad sker inte alltid i hundens hem. Ibland behöver omvårdnaden ske av någon annan person av olika orsaker. Det kan vara en hundvakt, en annan familljemedlem, en hundfrisör eller en veterinär etc. När vi påbörjar ett anpassat omvårdnadsprogram för din hund ingår även samtal om hanteringsträning för att klara av dessa typer av situationer i framtiden. Dock ska man var medveten om att den träningen behöver komma i andra hand när man arbetar efter det anpassade omvårdnadsprogrammet. Fokus ska i första hand ligga på att få en fungerande omvårdnadsrutin hemma utan stress. Därefter kan vi hjälpa dig vidare med att få din hund att acceptera hantering av andra människor. 

Vill du veta mer innan du bestämmer dig?


Boka ett kostnadsfritt samtal idag!