Intensivbehandlingar med CleanyTeeth ultraljudstandborste

Dessa bilder visar före och efter en intensivbehandling med CleanyTeeth ultraljudstandborste på salongen. Observera att en behandling med CleanyTeeth aldrig kan ersätta ett veterinärbesök och att regelbunden hälsokontroll hos veterinär alltid rekomenderas även om CleanyTeeth används.